fbpx

Általános szerződési feltételek - Adatkezelési szabályzat - Impresszum - Nyereményjáték szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató

Tartalomjegyzék

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

2. Az adatkezelő adatai

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Technikai adatok

3.2 Cookie-k (Sütik)

3.2.1 A sütik feladata

3.2.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

3.2.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

3.2.4. Az adatkezelő weboldalain szereplő cookie-k listája

4 Általános adatkezelési irányelvek, adatkezelés neve, felhasználása, jogalap és megőrzési

idő

4.1 Online megrendeléshez kapcsolódó adatok

4.2 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

4.3 Telefonos ügyintézéshez kapcsolódó adatok

4.4 Hírlevél / eDM-hez kapcsolódó adatok

4.5 Ügyfél kapcsolati adatok

4.6 Számlázáshoz kapcsolódó adatok

4.7 Regisztráció során megadandó személyes adatok

4.8. Vásárlás során megadandó személyes adatok

4.9. Garanciális ügyintézés

4.10 Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

5 Az adatok fizikai tárolási helyei

6 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

6.1 Adattovábbítás harmadik országba

7 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

7.3 Helyesbítés joga

7.4 Törléshez való jog

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

7.6 Adathordozáshoz való jog

7.7 Tiltakozás joga

7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

7.9 Visszavonás joga

7.10 Bírósághoz fordulás joga

8 Egyéb rendelkezések

1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Márkus Péter és Simon Bernadett (cím: 4432 Nyíregyháza, Kincs utca 39., a továbbiakban,

szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi

közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel

a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi

aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domain-ekre és azok aldomain-jeire terjed ki:

MM Team Co.

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan

elérhetők a https://mmteamco.hu/aszf címeken.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori módosítására. A

változásokról az érintettek kellő időben tájékoztatásra kerülnek.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg és

megválaszoljuk kérdését.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten

fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,

technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Amennyiben megkeresné a vállalkozást, a mmteamco.hu kapcsolat oldalon léphet

kapcsolatba az adatkezelővel.

Név: Márkus Péter és Simon Bernadett

Székhely: 4432 Nyíregyháza, Kincs utca 39

Telefonszám: +36 308991465

E-mail: info@mmteamco.hu

2.1 ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő

kijelölését.

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. TECHNIKAI ADATOK

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott

informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

változatlansága igazolható (adatintegritás);

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a

véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az

adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező

kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak

az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a

feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik

arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a

kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.2 COOKIE-K (SÜTIK)

3.2.1 A SÜTIK FELADATA

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók

egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók

igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát;

minőségi felhasználói élményt biztosítanak, továbbá részt vesznek néhány látogatói

statisztikai információ gyűjtésében.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún.

sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld

egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a

felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik egy része nem tartalmaz az egyéni felhasználó azonosításra alkalmas, személyes

információkat, egy részük tartalmaz egy titkos, véletlenszerűen generált számsort, melyet a

felhasználó eszköze eltárol és a felhasználó azonosíthatóságát biztosítja.

3.2.2 FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, MUNKAMENET (SESSION) COOKIE-K

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a

webfolio.hu és a fotofolio.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető

szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés)

befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a

számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.2.3. HARMADIK FÉL ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K (ANALITIKA)

A webfolio.hu és a fotofolio.hu és aldomain-jeik weboldalain alkalmazza a Google Analytics

mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az

webfolio.hu és a fotofolio.hu és aldomain-jeik weboldalai információkat gyűjtenek azzal

kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap

fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén

lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak

böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.2.4. A COOKIE KEZELÉS JOGALAPJA

A cookie kezelés jogalapja a weboldal látogatójának hozzájárulása, a vonatkozó Rendelet 6.

cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor a 3.2.3. pontban felsorolt

weboldalak bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek a weboldalak használata során, illetve

előfordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működnek.

A cookie-k törléséről bővebb információt a gyakoribb böngészők tekintetében az alábbi

linkeken találhat:

Firefox: Weboldalak által elhelyezett sütik törlése a számítógépről

Chrome: Clear cache & cookies

Safari: Manage cookies and website data in Safari on Mac

3.2.5. AZ ADATKEZELŐ WEBOLDALAIN SZEREPLŐ COOKIE-K LISTÁJA

Név

Szolgáltató

Részletes leírás

Elévülés

Jelleg

A weboldalak működéséhez szükséges sütik

A sütik a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető

funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető.

Munkamenet vége

nem gyűjt személyes információkat

A felhasznlói élményt javító sütik

A sütik a weboldal használatáról gyűjtenek információkat és a felhasználói élményt javítását

szolgálják.

Munkamenet vége

nem gyűjt személyes információkat

Munkamenet sütik

A sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják.

Maximun 2 óra vagy a böngésző bezárása.

Utoljára megtekintett termék süti

Rögzíti az utoljűra megtekintett teméket.

60 nap

Utoljára megtekintett termék kategória süti

Rögzíti az utoljűra megtekintett temék kategóriát.

60 nap

Kosár süti

Tárolja a kosárbe helyezett termék adatot.

360 nap

1P_JAR

Google.com és Gstatic.com

A cookie-t webhelystatisztikák összegyűjtésére és a konverziós arány követésére

használják.

2 év

nem gyűjt személyes információkat

CONSENT

mmteamco.hu, és annak aldomainjai

A cookie a cookie-k elfogadásával összefüggő beállítások tárolására használják

1 év

nem gyűjt személyes információkat

mmteamco.hu, és annak aldomainjai

A cookie a weboldalak elhagyásakor közölt információk beállításainak tárolására használják

30 nap

nem gyűjt személyes információkat

NID

Google.com

Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy webhelyeink megjegyezzék a webhely működési vagy

megjelenítési módját, például az Ön által beállított nyelvet vagy az Ön tartózkodási régióját

módosító információkat.

10 év

nem gyűjt személyes információkat

_ga

Google.com

A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen

szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a

böngésző / forrásoldal azonosításához, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette.

2 év

nem gyűjt személyes információkat

_gat

Google.com

A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen

szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a

böngésző / forrásoldal azonosításához, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette.

2 év

nem gyűjt személyes információkat

_gid

Google.com

A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen

szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a

böngésző / forrásoldal azonosításához, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette.

2 év

nem gyűjt személyes információkat

4 ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK, ADATKEZELÉS NEVE, FELHASZNÁLÁSA,

JOGALAP ÉS MEGŐRZÉSI IDŐ

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi

felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az

érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását

jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Adatkezelő

részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg,

az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei

összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így

különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és

az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári

Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII.

törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi

vállalkozásokról (Hpt.).

Az adatkezelő adattérképek készített, ennek alapján meghatározásra került a kezelt adatok

köre, azok felhasználása, jogalapja és megőrzési ideje.

4.1 ONLINE RENDELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK

A weboldalon keresztül lehetőség van szolgáltatások-, termékek megrendelésére, a

megrendelés során elkért személyes adatok:

Név (kötelező mező)

Email cím (kötelező mező)

Telefonszám (nem kötelező mező, opcionálisan kitölthető, visszahívás kezdeményezéséhez)

Bizonyos szolgáltatások esetében, úgymint weboldal karbantartás, további személyes

adatok is átadásra kerülhetnek.

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok a megrendelés

teljesítésére kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja szerződéses megbízás.

Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

4.2 ONLINE ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK

A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:

Név (kötelező mező)

Email cím (kötelező mező)

Telefonszám (kötelező mező, visszahívás kezdeményezéséhez)

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és

a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

4.3 TELEFONOS ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK

A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:

Név (kötelező mező)

Telefonszám ( kötelező mező, visszahívás kezdeményezéséhez)

A kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és a megrendelés

teljesítésére kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és

a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

4.4 HÍRLEVÉL / EDM-HEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK

A hírlevél feliratkozás során elkért személyes adatok:

Név (kötelező mező)

Email cím (kötelező mező)

Telefonszám (esetenként)

A hírlevélre az adatkezelési szabályzat megismerését és elfogadását követően van

lehetőség. Az adatkezelési szabályzat elfogadása kötelező jelölőnégyzet elfogadásával

történik.

A feliratkozást követően a feliratkozó egy email üzenetben tájékoztatást kap a

feliratkozásról, melyet meg is kell erősítenie, a feliratkozása ezt követően lép hatályba.

Minden ezzel kapcsolatos folyamat során az ügyfélnek továbbra is lehetősége van a

leiratkozásra, a leiratkozás lehetőségét minden levél egy link formájában tartalmazza, az

egy klikkeléssel könnyen elérhető.

Mivel a hírlevél tartalmazza a vállalkozás nevét és weboldalának elérhetőségét, így

reklámnak, eDM-nek minősül.

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok reklámot is

tartalmazó hírlevél kiküldésére kerülnek felhasználásra. A hírelvél tartalmazza a weboldal

címét, így ezzel már reklámnak minősül.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: leiratkozásig.

4.5 ÜGYFÉL KAPCSOLATI ADATOK

Az ügyfelek cégvezetőinek és kapcsolattartóinak alábbi személyes adatait és elérhetőségei

kerülnek tárolásra:

Név

Cím

Email cím

Telefonszám

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és

kapcsolattartás céljából kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja jogos érdek.

Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

4.6 REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADANDÓ SZEMÉLYES ADATOK

A weboldal webshop moduljában regisztrációra van lehetőség, mely megkönnyíti a további

szolgáltatás igénybevételt azzal. hogy nem szükséges az adatok ismételt megadása. A

regisztráció során kezelt személyes adatok:

Név

Email cím

Cím

Telefonszám

Vásárlási információ (termék, időpont stb.)

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: számlázás.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: visszavonásig.

4.7. VÁSÁRLÁS SORÁN MEGADANDÓ SZEMÉLYES ADATOK

Amennyiben a webshop modulban rendelést szeretne leadni, úgy a vásárlás során az

adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen.

Név

Email cím

Cím

Telefonszám

Vásárlási információ (termék, időpont stb.)

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: szerződéses megbízás

teljesítés.

Az adatkezelés jogalapja szerződéses megbízás.

Megőrzési idő: jogszabályi előírás alapján tárgyév + 5 év

4.8 SZÁMLÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK

Adatkezelő ügyfeleivel a megrendelt szolgáltatásokról szerződést köt, melynek során az

alábbi adatokat tárolja:

Név

Email cím

Cím

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: számlázás.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi előírás.

Megőrzési idő: jogszabályi előírás alapján tárgyév + 5 év

4.9. GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS

Amennyiben garanciális ügyintézést kezdeményez, az adatkezelés és az adatok megadása

az ügyintézéshez nélkülözhetetlen.

Név

Email cím

Telefonszám

Panasz

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: garanciális ügyintézés.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján tárgyév + 5 év

4.10 FOGYASZTÓVÉDELMI PANASZOK KEZELÉSE

Amennyiben fogyasztóvédelmi panaszt nyújt be, az adatkezelés és az adatok megadása az

ügyintézéshez nélkülözhetetlen.

Név

Email cím

Telefonszám

Panasz

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: fogyasztóvédelmi panasz

ügyintézés.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján tárgyév + 5 év

5 AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba

hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt

számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos

technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,

másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata

során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során

technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai,

melyeket a webfolio.hu és fotofolio.hu domain-ek és aldomain-jeik rendszerei a technikai

folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy

cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek

kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a webfolio.hu és fotofolio.hu

domain-ek és aldomain-jeik férnek hozzá.

6 ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

Adatkezelő vállalkozási tevékenysége keretében az alábbi adatfaldolgozókat veszi igénybe:

Tárhelyszolgáltatás:

Center Webhost Kft., 1173 Budapest Borsó utca 16-32 Megismert adatok köre: mmteamco.hu

domain-ek és aldomain-eken található weboldalak, űrlapok tartalma, számlázási és szállítási

adatok, és ezen domain-ekre alapuló email címekre érkező emailek. A mmteamco hu és

annak aldomainjai üzemeltetője bankkártya adatokat nem tárol és kezel, azt a bankkártyás

fizetés üzemeltetője teszi, erre vonatkozóan a feldolgozó irányelvei a mérvadóak.

Bankkártya elfogadás:

Paylike.hu

Paylike ApS

P. O. Pedersensvej 14, 8200 Aarhus

Denmark

hello@paylike.hu +3615009480

Számlázás:

Billingó

Octonull Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em.

Cégjegyzékszám: 01-09-198177

Adószám: 25073364-2-41

Web: www.billingo.hu

Email: hello@billingo.hu

Továbbá a számlák és annak tartalma bekerül a Nemzeti Adó és Vámhivatal rendszerébe.

Hírlevél:

Adatkezelő: SalesAutopilot Kft.

Székhely címe: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. IV. em. 4.

Adószám: 25743500-2-41

Közösségi adószám: HU25743500

Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 286773

Ügyvezetők: Csepregi Balázs és Khauth György (önálló cégjegyzésre jogosultak)

Megismert adatok köre: feliratkozó név, település, és email cím, telefonszám.

Google Analytics:

Google Inc., Mountain View, California, USA

Megismert adatok köre: a webfolio.hu és fotofolio.hu weboldal látogatóinak – anonimizált,

személyhez nem köthető – IP címe.

Facebook oldal:

Facebook Inc.

Menlo Park, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás.

6.1 ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA

Adattovábbítás az Amerikai Egyesült Államokba történik, mellyel megfelelőségi határozat

született 2016. július 12-én

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-priva

cy-shield_en).

A megfelelőségi határozat a Mailchimp https://mailchimp.com/legal/privacy/, a Google

(https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a Facebook

(https://www.facebook.com/about/privacyshield) adatkezelők esetében is érvényes.

7 ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes

adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését,

visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon,

illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1 TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a

személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi

információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható,

érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva

nyújtsa.

7.2 AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést

kapjon:

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a

nemzetközi szervezeteket;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

az adatforrásokra vonatkozó információ;

az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott

logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen

jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a

tájékoztatást.

7.3 HELYESBÍTÉS JOGA

Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok

helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4 TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más

módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az

adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs

elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen

kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a

véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a

személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a

népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból

vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5 AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek

valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a

korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok

pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok

törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs

szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott

az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg

megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az

érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az

érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy

az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6 ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban

megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7 TILTAKOZÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon

személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az

adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése

ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az

adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő

erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez

vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A

PROFILALKOTÁST

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált

adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve

joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.9 VISSZAVONÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.10 BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A

bíróság az ügyben soron kívül jár el. 8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest,

Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

8 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési

hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek

tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett

megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a

pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan

mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül

szükséges.

(Jelen adatkezelési tájékoztató a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ajánlása alapján

készült.)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A jelen ÁSZF tartalmazza ammteamco.hu és aldomainjai (továbbiakban Webáruház)

használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe:

mmteamco.hu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Simon Bernadett

Székhely címe: 4432 Nyíregyháza – Nyírszőlős, Kincs utca 39

Adószám: 69712852-1-35

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

mmteamco.hu és aldomainjai

Cím: 4432 Nyíregyháza, Kincs utca 39.

Telefon: 06308991465

E-mail: info@mmteaco.hu

Nyitva tartása: 9-17 óráig munkanapokon

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház

szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit,

valamint az adatkezelési tájékoztatót amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával

tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön

létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a

Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A megrendelés lépései (a sorrend eltérhet):

1. A regisztráció menete

2. A kosár használata

3. A megrendelés összeállítása

4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja

5. A megrendelés elküldése

6. A megrendelés visszaigazolása

Az adásvételi szerződés létrejötte:

1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a

megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó)

és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz

48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem

köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)

2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek

minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései

vonatkoznak.

3. A szerződés Magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában,

automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után

hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató

oldalain.

Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a

termékek árát. A szállítási díjak tartalmazzák az ÁFÁ-t és a földszintig való házhoz szállítás

költségeit.

Kiszállítás, személyes átvétel

1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.

2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.

3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag

sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben

kell rögzíteni.

Lehetséges fizetési módok

1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)

2. Banki átutalás (előre utalás)

3. Bankkártyával

Elállási jog

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli

elállás

joga a jelentájékoztatóban leírtak szerint meghatározott határidőn belül.

A fogyasztó az ÁSZF 9.1. pontja szerinti elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban

történik,az

utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének

napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban

meghatározott

elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti

időszakban is

gyakorolja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a

jelen

tájékoztató szerin, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 21. §-ban meghatározott

határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban

gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles

elektronikus

adathordozón visszaigazolni.

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a

szerződéstől, az

Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül

visszatéríti

a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel

összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez

a

rendelkezés nem vonatkozik az egyedi szállításokra.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az

Eladó a

fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező

módon

téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más

fizetési

módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A

Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím

következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli. .

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő

fuvarozási

módot választ – így például az általános szerződési feltételekben meghatározott

egyedi szállítás esetén -, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő

többletköltségeket.

Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési

kötelezettségünk.

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a jelen tájékoztatóban meghatározott összeget,

amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta,

hogy azt

visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott

küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a

szerződéstől,

köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy

napon

belül bútorszállításra szakosodott fuvarozó útján, a termék sérülésmentességét biztosító

csomagolásban visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére

meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a

fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére (4432

Nyíregyháza, Kincs utca 39.) kell visszaküldeni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához

szükséges

használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog kizártsága

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a

45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a

„c” és

az „e” pontban meghatározottak esetén: „olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet

a

fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék

esetében,

amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; „olyan zárt csomagolású termék

tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása

után

nem küldhető vissza”.

Elállási nyilatkozatminta

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletében található Elállási/Felmondási

nyilatkozatminta.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

A webáruháznak a vásárló számára az elállási joga gyakorlásához nyilatkozatmintát kell

közzétenni, amelyet a vásárló adatait kitöltve visszaküldhet.

A vásárló nem köteles a mintadokumentumot felhasználni. Más formát is választhat. A

lényeg, hogy a beküldött nyilatkozatból kiderüljenek a vásárló (a webáruház

kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges) adatai, a vásárlás időpontja és a termék

beazonosítható legyen.

A Kormányrendelet 2. számú melléklete egy minta nyilatkozatot tartalmaz.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

” Melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:1

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási

jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására

irányuló szerződés tekintetében:2

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának,

telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

3 A megfelelő jelölendő”

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletében található.

Garancia, szavatosság, kellékszavatosság, termékszavatosság

Tájékoztatás a kellékszavatossági és jótállási jogról

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése

felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete

alkalmazásával

készült.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt

érvényesíthet

a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény

teljesítése

lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan

többletköltséggel

járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az

ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja,

illetve

mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban

Ön

viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy

a

szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait

már

nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a

hiba

közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az

Eladó

nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani,

hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a rendelet szerint meghatározott

jogát

vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését

kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi

követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő

tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két

éven

belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával

szemben

gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell

bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha

bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt

felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági

igényt

egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének

eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre

vonatkozó

kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

1. Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgálta

tónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz

fel, amelyben rögzíti:

– a vásárló nevét, címét,

– a termék megnevezését, vételárát,

– a vásárlás időpontját,

– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,

– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,

– a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a

jegyzőkönyvben rögzíti.

A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

2. Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató

címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben az mmteamco..hu címen.

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét,

– a termék megnevezését, vételárát,

– a vásárlás időpontját,

– a hiba bejelentésének időpontját,

– a hiba leírását,

– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt

.

Impresszum

mmteamco.hu és aldomainjai üzemeltető

Simon Bernadett és Márkus Péter

4432 Nyíregyháza Kincs utca 39.

Telefon: 36 30 8991465

info@mmteamco.hu

mmteamco.hu

Simon Bernadett – Webshop üzemeltető

Adószám: 69712852-1-35

Márkus Péter

Tárhelyszolgáltató: Center Webhost Kft., 1173 Budapest Borsó utca 16-32

Az Mmteamco – mint Márkus Péter egyéni vállalkozó által szervezett Nyereményjáték

 

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

I. A nyereményjáték szervezője:

 

A nyereményjátékot a Márkus Péter egyéni vállalkozó (székhely: 4432 Nyíregyháza, Kincs utca 39, a továbbiakban: „Szervező”) szervezi a […] termék és/vagy szolgáltatás promótálása és népszerűsítése céljából.

 

II. A nyereményjátékban történő részvétel feltételei:

 

2.1. A Szervező által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: ”Nyereményjáték”) kizárólag azon 18. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik megfelelnek a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) foglalt feltételeknek és követelményeknek (a továbbiakban: „Játékos”). A Nyereményjátékban cselekvőképtelen személy törvényes képviselője útján sem vehet részt. A Nyereményjátékban való részvételre Játékos az alábbi adatokat köteles Szervező részére megadni: [név, cím, telefonszám]

 

A Szervező jogosult a Nyereményjátékból kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt előírásoknak. Nem vehet részt a Nyereményjátékban a Szervező vagy a Szervező tulajdonosainak egyéb érdekeltségébe tartozó szervezet, társaság alkalmazottai és megbízottjai, valamint a Szervező által a jelen Nyereményjáték előkészítésében, megszervezésében, kivitelezésében közreműködő személyek és társaságok munkavállalói, megbízottjai és a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján a felsoroltak közeli hozzátartozói.

 

2.2 A Játékos a Nyereményjátékban való részvételével, regisztrációjával a jelen Játékszabályzatot automatikusan magukra nézve kötelezőnek ismerik és fogadják el és ezzel jogosultak a Nyereményjátékban való részvételre.

 

2.3. A Nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semminemű vásárlási kötelezettséggel.

 

2.4. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes jelentkezésen és regisztráción alapul.

 

III. A Nyereményjáték időtartama

 

3.1. A nyereményjáték a meghirdetés időpontjától annak utolsó napjáig tart, melynek pontos dátuma minden nyereményjátéknál megtalálható.

 

IV. A Szervező jogai, kötelezettségei és felelőssége

 

4.1 A Szervező kizárja a felelősségét bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű okból bekövetkező meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett regisztrációkért, illetve a Nyereményjátékba résztvevőként történő bejelentkezéséért. A regisztráció és bejelentkezés bizonyítása a Játékost terheli.

 

V. A Játék nyereménye, a sorsolás

 

5.1. A Játék nyereménye minden alkalommal megtalálható a nyereményjáték szövegének leírásában. A sorsolásra számítógép segítségével kerül sor a Szervező székhelyén tanú jelenlétében a Nyereményjáték befejezését követő 3 (három) napon belül. A sorsolásról jegyzőkönyv kerül felvételre.

 

5.2. Szervező a nyeremény nyertesének nevét a Szervező Facebook oldalán/Facebook posztra történő válaszban teszi közzé a sorsolástól számított 3 (három) napon belül. A nyertes Játékos ezen közzétételre válaszolva kell Facebook privát üzenetben a Szervezőt tájékoztatnia a nyeremény kézbesítéséhez vagy a nyeremény igénybevételéhez szükséges adatokról (pl.: teljes neve, postázási címe, e-mail címe).

 

5.3. Szervező a sorsoláson 1 (egy) nyertest és 1 (egy) ún. pótnyertest sorsol ki. A pótnyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek és így kizárására kerül sor, vagy a sorsolás után a Játékos a Szervező 5.2. pontban foglaltak szerinti értesítésére a közzétételt követő 5 (öt) napon belül nem válaszol.

 

5.4. Szervező – előre nem látható körülmények esetére – fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményt egy másik – a korábbi nyereménnyel megegyező vagy annál magasabb értékű – nyereménnyel helyettesítse. Szervező ezzel kapcsolatban semminemű kifogást vagy panaszt nem köteles elfogadni és azt kivizsgálni azzal, hogy a Játékos a helyettesítő nyereményt jogosult mindennemű térítési igény nélkül visszautasítani.

 

5.5. Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akiről kiderül, hogy nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, előírásoknak.

 

VI. A Játékos jogai és kötelezettségei

 

6.1. Valamennyi Játékos, így a nyertes Játékos is köteles együttműködni annak érdekében, hogy Nyereményjáték a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és törvényesen, illetve érvényesen kerüljön lebonyolításra, továbbá a nyeremény a nyertes Játékos részére átadásra.

 

6.2. Ha a 6.1. pontban foglalt együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása, rendelkezésre bocsátása meghiúsul, úgy Szervező mentesül az ebből fakadó felelősség és a nyeremény további kézbesítésének, rendelkezésre bocsátásának ismételt megkísérlése alól.

 

6.3. Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét, illetve a nyeremény kézbesítését legkésőbb a sorsolás eredményének közzétételét követő 30 (harminc) napon belül köteles biztosítani és teljesíteni. A jelen határidő nyertes Játékos részéről felmerülő bármely okból történő meghiúsulása mentesíti Szervezőt a határidőn túl történő kézbesítéstől vagy rendelkezésre bocsátástól és jogosult a nyereményt egy általa szervezésre kerülő következő nyereményjátékban felhasználni.

 

6.4. A Játékos köteles érvényes és valós adatokat szolgálni, amennyiben a Nyereményjátékra jelentkezik, arra regisztrál. A Játékos által bárminemű okból tévesen vagy hibásan szolgáltatott adattal kapcsolatban a Szervezőt semminemű felelősség nem terheli. A Játékos által tévesen, hiányosan vagy hibásan megadott postázási címből eredő felelősség, valamint az ebből eredő postázás elmaradásáért, késedelméért vagy a kézbesítésből eredő károkért kizárólag a Játékost terheli felelősség, ezen felelősség alól a Szervező mentesül.

 

6.5. A Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

 

6.6. Amennyiben a nyertes Játékos a nyeremény átvételében korlátozva van, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt képviselője útján jogosult.

 

6.7. A Játékos a Nyereményjátékra történő regisztrációval és az abban való részvétellel mindennemű további feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Játékszabályzat alapján a Játék során általa Szervező részére megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. A Szervező végzi az adatkezelést. Az adatkezelést Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

 

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a Szervező székhely címén: 4432 Nyíregyháza, Kincs utca 39. szám alatt vagy e-mail címén: hello@mmteamco.hu-n.

 

A Játékos a fenti címen és e-mail címen írásban kérheti adatai helyesbítését vagy bárminemű egyéb információt is. Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Azonban a

 

Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben

 

– a Játék lebonyolításához szükséges és a Szervező által kért adatokat nem bocsátja rendelkezésre

 

– vagy azok törlését még a nyeremény átadását megelőzően kéri, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

 

– jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

 

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából Márkus Péter egyéni vállalkozó 4432 Nyíregyháza Kincs utca 39 végzi. A nyeremény kézbesítésében az alábbi cég vesz részt: Magyar Posta Zrt. azzal, hogy ezen cég a személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. Szervező a Játékos adatait kizárólag a Nyereményjáték időtartama alatt, a sorsolás közzétételéig kezeli.

 

VII. Egyéb rendelkezések

 

7.1.A Játékkal kapcsolatos információk a szervező honlapján, illetve platformokon (Meta, Google) internetes oldalon találhatóak meg.

 

7.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el vagy a Játékszabályzat szabályait szándékosan megszegi.

 

7.3. Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték, promóció alól teljes mértékben mentesíti a Meta-t, Google-t és kijelenti, elismeri továbbá, hogy az nem a Platformok szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével került megszervezésre, azt a Facebook nem vizsgálja, nem hagyja jóvá és nem támogatja. Szervező továbbá tájékoztatja a Játékost, hogy az általa a Szervező részére a Nyereményjáték keretében megadott adatai nem a Platformok, hanem a Szervező adatbázisába kerülnek és a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek kezelésre.

×
×

Cart